Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Lớp 3/6

Cập nhật lúc : 14:30 04/11/2015  
tkb09/11/2015
Trường TH Hoàng Dư Khương THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2015. - 2016
(Áp dụng từ ngày 23/10/2015)
Lớp: 3/1     Giáo viên chủ nhiệm:Đoàn Thị Hồng Đào.
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1

Chào cờ - Yến

Toán - Yến

Toán- Yến

NNgữ - Thảo

Toán - Yến

 
2

Tập đọc - Yến

Chính tả- Yến

Tập đọc - Yến

Toán - Yến

TLV - Yến

 
3

Kể chuyện - Yến 

Nhạc - Trân

Chính tả - Yến

Tập viết -Yến

SHL - Yến

 
4

NGLL - Hướng

NNgữ - Thảo

Tin- Hướng

TV(TC) - Yến

TD - Loan

 
5            
Chiều 1

Toán-  Yến

Thủ công – Yến

 

TNXH - Hương

TNXH - Hương

 
2

NNgữ - Thảo

Toán (TC) - Yến

 

MT - Hổ

ĐĐức - Loan

 
3

LT và C - Yến

TV(TC) - Yến

 

NNgữ - Thảo TA

TD - Loan

 
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 35 phút và nghĩ giải lao 5 phút 
....
Các tin khác