Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Lớp 3/1

Cập nhật lúc : 14:42 02/11/2015  
Thời khóa biểu lớp 3/1
Trường TH Hoàng Dư Khương THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2015. - 2016
(Áp dụng từ ngày 23/10/2015)
Lớp: 3/1     Giáo viên chủ nhiệm:.Đặng Thị Hoàng Yến..
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ (Yến) Toán TD - Tiến Toán - (Yến) Toán (Yến)  
2 Toán Chính tả Tin- Hướng LT và C (Yến) TLV (Yến)  
3 Tập đọc(Yến) NNgữ (Niệm) Toán- Yến Chính tả (Yến) N Ngữ (Niệm)  
4 Kể chuyện TV(TC) (Ánh) Tập đọc - Yến TV(TC) (Yến) SHL (Yến)  
5            
Chiều 1 Tập viết NNgữ (Niệm)   Thủ công (Ánh) Đ Đức (Ánh)  
2 TN và XH TN và XH(Yến)   Mĩ thuật TD - Hương  
3 NNgữ (Niệm) Toán(TC)(Yến)   Nhạc NGLL - Vân  
4            
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 35 phút và nghĩ giải lao 5 phút 
....