Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Sách tham khảo

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
TK 1170: GIỚI THIỆU SÁCH: GIÁO TRÌNH VĂN MINH ANH MỸ

Tóm tắt nội dung: Các bài giảng tập trung vào ba lĩnh vực sau đây: ĐỊA LÝ: với những khái niệm về địa hình hay các  miền tự nhiên của Đảo Anh Quốc và Mỹ Quốc cùng với cái nhìn tổng...

TK 1122: CƠ THỂ NGƯỜI - THẾ GIỚI KÌ DIỆU VÀ BÍ ẨN

Tóm tắt nội dung: “Cơ thể người thế giới kì diệu và bí ẩn”. Bạn sẽ được nghe kể về một thế giới kì diệu, đẹp đẽ và lí thú hơn mọi điều kì diệu mà bạn đã biết, và...