Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Năm 2021

Cập nhật lúc : 10:06 01/04/2021  

Tuần 14 năm 2021
Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(05/04/2021)

- Chào cờ: Phát động quyên góp truyện thiếu nhi (mỗi học sinh ít nhất 1 quyển sách), Tuyên truyền chống rác thải nhựa, phân loại rác trong HS

- Học chương trình tuần 30, thi GVCN giỏi cấp trường (theo lịch)

- Kiểm tra việc mua quà trước và sau cổng trường - cả tuần (Thầy Nho và sao đỏ)

- 16 giờ 30: Họp chi bộ-Xét lí lịch giới thiệu đảng viên (cô Minh Hạnh và Minh Trang)

Thứ Ba
(06/04/2021)

- Học chương trình tuần 30, thi GVCN giỏi cấp trường (theo lich)

- Kiểm tra nền nếp ra về, vệ sinh tại khu vệ sinh học sinh

- HS toàn trường tập thể dục giờ ra chơi.

- Chốt DS học sinh tham quan khối 3,4,5, tổng hợp phiếu đăng kí và kinh phí, lập danh sách học sinh chuyển cho Tour DL.

- Kiểm tra nền nếp ra về của học sinh

Thứ Tư
(07/04/2021)

- 7 giờ 15: Kiểm tra truy bài đầu giờ

- Học chương trình tuần 30, thi GVCN giỏi cấp trường (theo lịch)

- Tập huấn chương trình thay sách (TP: Theo giấy triệu tập)

- Kiểm tra vệ sinh cuối ngày học (Cô Như Trang)

Thứ Năm
(08/04/2021)

- Học chương trình tuần 30, thi GVCN giỏi cấp trường (theo lịch)

- Kiểm tra nền nếp ra về, vệ sinh tại khu vệ sinh học sinh

- Kiểm tra nền nếp ra về và vệ sinh lớp học (Thầy Nho và cô Như Trang)

Thứ Sáu
(09/04/2021)

- HS toàn trường tập múa vào giờ ra chơi.

- Học chương trình tuần 30, dự giờ GVCN giói cấp trường (theo lịch)

- Tpậ huấn chương trình thay sách (TP: Theo giấy triệu tập)

- Phối hợp với tiếng anh ILA tổ chức giao lưu cho HS khối 2,3,4,5 tại nhà đa năng.

- 14 gio00-16gio00: Phối hợp với Trung tâm Tiếng Anh ILA tổ chức giao lưu chung kết cho học sinh khối 2,3,4,5 tại nhà đa năng.

Thứ Bảy
(10/04/2021)

- Họp tổ chuyên môn nghiên cứu bài học

Chủ Nhật
(11/04/2021)

- Học sinh tal gia thi toán Kagaroo (theo danh sách)

- Học sinh khối 3,4,5 tham gia tham quan dã ngoại 1 ngày (11/4/2021) tại Vinwonders nam Hội An