Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:09 06/01/2020  

Tuần 3 năm 2020
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/01/2020)

- Chào cờ - Phát động tháng xanh hóa trường học. Thực hiện theo lịch phân công của TPT đội. Tuyên truyền dưới cờ truyện thiếu nhi trong buổi chào cờ sáng ngày 13/01/2020.  

- Học sinh học chương trình tuần 20 của HKII.

- Cập nhật dữ liệu EQMS, cơ sở dữ liệu giữa năm.

- 16 giờ 20: Liên hoan cuối năm Kỷ Hợi trong HĐSP

Từ ngày 13-31:

- Kiểm tra hồ sơ của GVNV đột xuất

- Kiểm tra nền nếp của HS vệ sinh các lớp

- Trang trí lớp học xanh tại các lớp và kiểm tra vệ sinh theo lịch phân công tại các cầu thang

Thứ Ba
(14/01/2020)

- KT nền nếp thể dục giữa giờ.

 - Học sinh học chương trình tuần 20 của HKII.

- Dự sơ kết HKI Đề án tiếng Hàn, Dự án tiếng Đức tại trường THCS Trần Quý Cáp (8h00).

- Rèn nền nếp tổ chức đọc sách và trò chơi tại lớp học (vào giờ ra chơi)

Thứ Tư
(15/01/2020)

- KT nền nếp thể dục giữa giờ, vệ sinh các lớp.

- Học sinh học chương trình tuần 20 của HKII.

- Kiểm tra nền nếp ra về, vệ sinh lớp học

Thứ Năm
(16/01/2020)

- KT nền nếp thể dục giữa giờ, vệ sinh các lớp.

- Học theo lịch chung

- Kiến tập của sinh viên trường Việt Hàn 

- Tổ chức thi đấu môn Cầu lông (TH, THCS) tại TTVH TT quận Cẩm Lệ. (Từ ngày 16/01 - 17/01).

14 giờ 00: Duyệt văn nghệ khối lớp 1,2 (từ 1/1 lúc 14 giờ00, đến 2/6  lúc 14 giờ10,  ... mỗi lớp 10 phút)

Thứ Sáu
(17/01/2020)

- Học theo lịch chung

- Tiếp tục tập múa tập thể đầu giờ cho HS.

- 8 giờ 00: Duyệt văn nghệ khối lớp 5 (từ 5/1 lúc 14 giờ00, đến 5/2  lúc 14 giờ10,  ... mỗi lớp 10 phút).

- Kiểm tra chuyên đề văn hóa giao thông, lớp 1

- 14 gio00: Duyệt văn nghệ khối 3,4(Từ 3/1 lúc 14 giờ 00, đến 4/5 mỗi lớp khoảng 10 phút) 

- Tổ chức câu lạc bộ (Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán, Sáo,...)

Thứ Bảy
(18/01/2020)

- Họp chuyên môn tổ

Chủ Nhật
(19/01/2020)