Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo viên: Nguyễn Thị Ái Hạnh

Tuần học thứ 10

Tuần 43 - Năm 2015 từ ngày 19/10/2015 đến ngày 25/10/2015

Cập nhật lúc : 14:22 02/11/2015

THỨ BUỔI TIẾT PPCT LỚP MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ
2 SÁNG 1    4/1 Chào cờ     
2  46 4/1   Toán  Luyện tập  
3  19 4/1  Tập đọc   Ông Trạng thả diều  
4  19  4/1 LTVC   Luyện tập về động từ  
5          
CHIỀU 6   4/1  Toán (TC)     
7   4/1   Tiếng Việt ( TC)    
8  10 4/1  Lịch Sử   Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất ( năm 981)  
9          
10          
3 SÁNG 1  47 4/1  Toán   Luyện tập chung  
2    4/1  AV  GVBM  
3  10 4/1   Kể chuyện   Bàn chân kì diệu  
4  19 4/1   TLV  Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân  
5          
CHIỀU 6  10 4/1  Chính tả   Nhớ - viết : Nếu chúng mình có phép lạ  
7  19 4/1   Khoa học  Ôn tập : Con người và sức khỏe (tt)  
8  10  4/1  Đạo đức  Tiết kiệm thời giờ ( T1)  
9          
10          
4 SÁNG 1    4/1  AV  GVBM  
2    4/1 Tập đọc   Có chí thì nên  
3    4/1 Toán   Ôn tập  
4    4/1 Kĩ thuật   Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa  
5          
CHIỀU 6        Nghỉ   
7          
8          
9          
10          
5 SÁNG 1    4/1 Toán   Nhân với số có một chữ số  
2    4/1 Khoa học   Nước có tính chất gì?  
3    4/1  LTVC  Tính từ  
4    4/1 Địa lí   Thành phố Đà Lạt  
5          
CHIỀU 6    4/1 AV   GVBM  
7    4/1  Thể dục  GVBM  
8   4/1   Nhạc  GVBM  
9          
10          
6 SÁNG 1   4/1  Toán   Tính chất giao hoán của phép nhân  
2   4/1  TLV  Mở bài trong bài văn kể chuyện   
3    4/1 AV   GVBM  
4    4/1 Sinh hoạt lớp   Sinh hoạt tuần 10  
5          
CHIỀU 6    4/1 Tin   GVBM  
7   4/1  Mĩ thuật   GVBM  
8   4/1   Thể dục  GVBM  
9          
10          
7 SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10          
CN SÁNG 1          
2          
3          
4          
5          
CHIỀU 6          
7          
8          
9          
10