Thứ Hai, 18/11/2019
S

- Chào cờ, Tri ân kỷ niệm 37 năm ngày NGVN trong CB-GV-NV-HS- Tuyên dương khen thưởng GV-HS

- Dạy học bình thường.

- Phát thanh măng non lớp 5/6

C

- Dạy học bình thường, kiểm tra nền nếp ra về các lớp

Thứ Ba, 19/11/2019
S

- Dạy học bình thường. Kiểm tra nề nếp dạy học GV

- Cập nhật phần mềm PCGD, rà soát điều tra

- Phát thanh măng non lớp 5/7

- Dự Lễ tuyên dương khen thưởng NH 18-19 của quận(thành phần : Theo giấy mời)

C

- Kiểm tra nền nếp ra về các lớp

Thứ Tư, 20/11/2019
S

- Dạy học bình thường.

- Phát thanh măng non lớp 5/8

C

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh thi bơi lội cấp quận

Thứ Năm, 21/11/2019
S

- Dạy học bình thường.

C

- 13 giờ 30:  Thi bơi tại tại Trung tâm VH Cẩm Lệ

Thứ Sáu, 22/11/2019
S

- Dạy học bình thường.

- Kiểm tra chuyên đề Tiết học thư viện, nề nếp dạy học của GV

C

Thứ Bảy, 23/11/2019
S

- 8 giờ 00: Các tổ sinh hoạt chuyên môn.

- 9 giờ 30: Họp liên tịch xét thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2 trong GV-HS, nâng lương trước hạn năm 2020.  

C

- Tham gia Ngày hội học sinh khuyết tật tại trường Diên Hồng (GV thể dục đưa học sinh thi đổ nước vào chai)

- Cô Trân, cô Ngọc và một số đoàn viên đưa diễn văn nghệ tại trường Diên Hồng trong ngày hội HS khuyết tật.