Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 04:59 02/11/2015  

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

     PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẨM LỆ      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG DƯ KHƯƠNG

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                        Hoà Thọ Đông, ngày 7  tháng 9 năm 2015

 

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

 NĂM HỌC 2015-2016

Nhằm nâng cao chất lượng và thực hiện tốt công tác dạy và học; Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương hướng dẫn việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên như sau: 

A.ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN:

I. Hồ sơ, sổ sách

1. Hồ sơ, sổ sách cá nhân:

Giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách cá nhân như sau:

- Giáo án giảng dạy (Chính khoá theo QĐ 16, kể cả tiết Sinh hoạt lớp; tăng cường; hoặc các tiết dạy khác được phân công như GD ngoài giờ lên lớp; An toàn GT, bồi d­ưỡng HSG, Phụ đạo HSY, Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Thực hành Kỹ năng sống...).

- Lịch báo giảng tuần (đối với TTCM, GV bộ môn có riêng); ngoài ra tất cả GV phải gắn Báo giảng tuần vào chung với giáo án.

- Sổ theo dõi chất lượng

- Sổ chủ nhiệm (đối với GV làm CN).

- Sổ chuyên môn: sổ dự giờ, sổ hội họp, sổ tích luỹ chuyên môn, nghiệp vụ, tự học, bồi d­ưỡng th­ường xuyên; kể cả vở rèn chữ viết.

- Hồ sơ lưu trữ cá nhân: công văn chỉ đạo của các cấp; hồ sơ theo dõi học sinh...

1. Hồ sơ, sổ sách tổ chuyên môn :

Sổ biên bản tổ và các kế hoạch chuyên môn.

II. Những quy định cụ thể trong các loại hồ sơ:

1. Kế hoạch giảng dạy trên lớp (giáo án):

1.1. Cấu trúc : Phải có đủ các đề mục sau:

- Ngày, tháng, năm soạn mới hoặc bổ sung;

- Mục tiêu cần đạt về kiến thức, về kĩ năng, về giáo dục….; phần dưới mục tiêu ghi thêm các nội dung lồng ghép, tích hợp;

- Phương tiện, thiết bị đồ dùng dạy học;   

- Hoạt động của thầy, của trò thể hiện qua hệ thống câu hỏi gợi mở, dẫn dắt,  nội dung kiến thức cần ghi nhớ; câu hỏi, bài tập củng cố, bài tập về nhà.

- Lồng ghép các nội dung theo địa chỉ tích hợp từng môn; thể hiện trong hoạt động của thầy và trò;

- Cuối trang giáo án có chừa phần để ghi lại những tình huống xảy ra, những điểm mới và khó cần lưu ý; trọng tâm của bài học...

- Đầu tuần có phiếu báo giảng.

- Trình bày khoa học, rõ ràng, sạch đẹp, đúng quy cách theo sự thống nhất chung; lưu ý nội dung dành cho HS khuyết tật, HS yếu kém, HS giỏi.

- Ngoài ra còn có một số các đề mục khác tuỳ theo đặc trưng bộ môn có qui định riêng như môn Thể dục…thì phải theo đúng như hướng dẫn.

1.2. Nội dung:

- Soạn bài đầy đủ theo phân phối ch­ương trình, Thời khóa biểu; chất lượng bài soạn cao.

- Không ngừng cải tiến ph­ương pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

- Các tiết dạy đ­ược đánh số thứ tự theo phân phối chương trình; không soạn gộp.

- Giáo viên phải có đủ tất cả các loại giáo án môn học mà mình phụ trách.

- Giáo án được soạn trước khi lên lớp.

1.3. Hình thức:

- Phải sạch, đẹp, rõ ràng, chính xác tuyệt đối về nội dung kiến thức, không mắc lỗi chính tả, đảm bảo đúng qui định về thể thức trình bày văn bản.

- Giáo án đóng thành tập, đảm bảo sắp xếp theo đúng trình tự, không bị rơi mất.

- Giáo án chính khoá và tăng cường soạn chung trong một tập.

- Giáo án soạn bổ sung phải thống nhất mẫu sổ soạn (nhận tại cô Giao)

1.4. Thời gian:

Khi lên lớp giáo viên phải có giáo án giảng dạy trong ngày. Ngoài ra, giáo viên còn phải soạn giáo án trước ngày dạy 2 ngày.

2. Sổ dự giờ:

- Thống nhất dùng mẫu của Bộ GD-ĐT ban hành; các tiết dự giờ phải được ghi đầy đủ những phần yêu cầu trong phiếu và lưu ‎ ý:

- Ghi cụ thể, chi tiết tiến trình tiết dạy; ý‎ kiến nhận xét, đánh giá, ghi điểm và bài học kinh nghiệm sau khi dự tiết dạy.

3. Sổ Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS:

Thực hiện theo đúng hướng dẫn, nhưng lưu ý :

- Thực hiện đầy đủ các cột mục trong sổ điểm;

- Chữ số phải rõ ràng, chân phương, đẹp; họ tên học sinh ghi chữ in hoa; các ký hiệu “X” phải ghi gọn và thống nhất một kiểu ghi “các dấu x được ghi  trên vạch kẻ, ghi theo quy định”

- Phần tổng kết, đánh giá xếp loại cuối học kì, cuối năm, GVCN phải ghi đúng và đủ tất cả các ô, các cột mục. Giáo viên bộ môn phải thực hiện theo dõi, đánh giá bộ môn mình phụ trách;

- Hạn chế đến mức tối đa các lỗi sai sót, nếu sai sót lớn cần phải thay mới, thì làm đơn trình lên Lãnh đạo giải quyết;

4. Học bạ học sinh: Thực hiện đúng hướng dẫn, có bổ sung các yêu cầu sau:

- Chữ số phải ghi rõ và sạch đẹp, đúng như trong sổ Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS.

- Phần lý lịch học sinh phải ghi đúng và đủ tất cả các thông tin theo khai sinh hợp lệ, chữ viết phải rõ và đẹp .

- Ngày tháng ở các trang tương ứng phải đủ và đúng theo thời gian thực hiện.

- Phần đóng dấu trường  là trách nhiệm của văn thư nhà trường, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm báo với Lãnh đạo nếu Học bạ chưa được giáo vụ đóng dấu giáp lai.

- Việc giao nhận, nộp, hoàn chỉnh các phần … thực hiện theo thông báo của Lãnh đạo nhà trường.

- Giáo viên bộ môn phải thực hiện ghi điểm và đánh giá môn mình phụ trách

* Do đặc thù của tiến trình thực hiện, nên những trường hợp học bạ có sai sót mà đến năm học sau mới phát hiện, thì các cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm và tính trừ điểm thi đua theo mức điểm qui định của năm học mới, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tổng hợp, thông báo danh sách để các tổ chuyên môn có cơ sở bình xét.

4. Sổ chủ nhiệm:

- Thực hiện như hướng dẫn, ghi đầy đủ các trang; nội dung công tác được thể hiện trong kế hoạch phải đúng với công tác chủ nhiệm; nhận xét kết quả công tác tuần phải chi tiết, cụ thể, việc đã làm được, việc chưa làm được;

- Cuối năm học, GVCN lớp cũ phải giao nộp cho Phó hiệu trưởng để lưu hồ sơ chuyên môn nhà trường và GVCN mới mượn tham khảo làm tư liệu nắm tình hình học sinh trong năm học tới.

5. Sổ tích luỹ chuyên môn, nghiệp vụ, tự học, bồi d­ưỡng th­ường xuyên.

Giáo viên thường xuyên cập nhật thông tin tự học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Khuyến khích GV tự học những nội dung, thông tin mới về văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành.

6. Hồ sơ lưu cá nhân:

- Các văn bản chỉ đạo lưu theo trình tự các cấp;

- Hồ sơ theo dõi học sinh như HSKT, HS giỏi, HS yếu phải sắp xếp khoa học.

III. Hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá:

- Đảm bảo dạy đúng và đủ theo phân phối chương trình, theo khung kế hoạch năm học 35 tuần, không tự ý cắt xén chương trinh giảng dạy.

- Đảm bảo dạy theo đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng mà Bộ GD-ĐT đã ban hành và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học đã được thống nhất trong tổ CM và Lãnh đạo duyệt.

- Dạy học theo tinh thần đổi mới ở tất cả các khâu: hình thức dạy- học, hình thức kiểm tra đánh giá…

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học sinh theo TT 30 của BGD. Thực hiện đúng qui chế kiểm tra, chấm bài, trả bài kịp thời hạn. Trong quá trình chấm bài, GV cần sửa bài kĩ, lời nhận xét cần tư vấn rõ hướng sửa sai cho HS.

- Đảm bảo dạy- học theo hướng phân hoá, phù hợp đối tượng, phù hợp chủ đề.

- Tận dụng tối đa 35 phút của tiết học, không được lãng phí thời gian, không làm việc khác trái với qui chế.

- Dạy-học theo đúng phương châm thân thiện, tạo điều kiện cho học sinh tích cực hoạt động, nên chú ý động viên, khích lệ học sinh học tập. ‎ ‎

- Sẵn sàng tham gia dạy các lớp phụ đạo học sinh yếu kém, tham gia các hoạt động giáo dục khác khi được phân công….

IV. Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đồng nghiệp, của Cha mẹ học sinh…

- Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi.

- Tham gia đầy đủ sinh hoạt chuyên môn, phát huy vai trò năng động, tích cực tự giác.

- Tích cực sử dụng các thiết bị, đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả, không dạy chay, nếu dạy không có đồ dùng dạy học thì tiết học đó không được đánh giá tốt.

- Tích cực sưu tầm tư liệu phục vụ giảng dạy và kiểm tra, đánh giá đóng góp vào ngân hàng tư liệu của Tổ nhóm chuyên môn.

- Hồ sơ chuyên môn phải đ­ược chú ý cả về hình thức, nội dung, tuân thủ lịch kiểm tra định kỳ của nhà trường và tổ chuyên môn: ít nhất 2 lần/năm (riêng giáo án, kiểm tra 1 tháng/ lần) đối với nhà trường và 4lần/năm đối với tổ chuyên môn.

B. ĐỐI VỚI TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN

I. Vai trò của tổ chuyên môn:

1. Nhiệm vụ của nhóm, tổ chuyên môn.

Thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học, có bổ sung các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ nhóm (bao gồm cả kế hoạch dạy học, bồi d­ưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém, bồi d­ưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kế hoạch thao giảng thực tập...)

- Tổ chức bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ trao đổi đúc rút kinh nghiệm, thống nhất bài soạn, giải bài tập khó, thống nhất nội dung, ph­ương pháp các tiết dạy thao giảng hay dạy thử nghiệm cải tiến ph­ương pháp giảng dạy. Trao đổi về nội dung các tiết kiểm tra, ôn tập, ngoại khoá, triển khai các chuyên đề...

- Tổ chức các tiết dạy thao giảng, thử nghiệm, đánh giá xếp loại các tiết dạy thao giảng.

- Đánh giá đúng trình độ học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ; có kế hoạch biện pháp và tổ chức việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dư­ỡng HSG.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về chuyên môn. Định kỳ cùng Tổ nghiệp vụ, Ban Thanh tra kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu riêng của nhà trư­ờng.

- Tổ chức trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức bồi dư­ỡng nâng cao trình độ tổ viên.

- Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nhận xét đánh giá đề xuất khen th­ưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

2. Nhiệm vụ của tổ trư­ởng chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch tổ và tổ chức thực hiện.

- Tham m­ưu cho BGH về phân công chuyên môn, đảm bảo công bằng về định mức lao động, không có hoặc có rất ít người không đủ (hoặc thừa) định mức.

- Quản lý các thành viên của tổ, quản lý chuyên môn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Theo dõi các hoạt động toàn diện của tổ viên.

- Quản lý lao động của tổ, phân công bố trí dạy thay trong tổ.

- Thống kê báo cáo theo yêu cầu của BGH.

- Xây dựng khối đại đoàn kết trong tổ, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ đạt các danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động Tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc.

- Đánh giá, xếp loại CBGV hàng kì và hàng năm.

II. Sinh hoạt tổ chuyên môn:

Sinh hoạt định kì theo qui định 2 tuần 1 lần, tập trung chủ yếu vào việc thực hiện qui chế chuyên môn, có thể hiện đầy đủ trên sổ sách của tổ, của cá nhân tổ viên (Nếu có vấn đề bất thường thì TTCM  có thể triệu tập các thành viên trong tổ họp tổ nhiều hơn số lần quy định).

III.Hồ sơ sổ sách:

Tổ chuyên môn phải có sổ sinh hoạt, trong đó ghi đầy đủ, súc tích các mặt hoạt động của tổ, nhóm nhất là các nội dung bàn về đổi mới phương pháp phải thể hiện rõ và chi tiết vì đây là tiêu chí hàng đầu. Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu có thể có thêm loại sổ khác và các loại hồ sơ khác như các văn bản chỉ đạo của các cấp, các kế hoạch của tổ, hồ sơ kiểm tra nội bộ tổ, hồ sơ theo dõi học sinh…

IV.Hoạt động của tổ chuyên môn:

Tổ chuyên môn hoạt động theo định hướng sau:

Tổ trưởng trực tiếp điều hành, quản lí hồ sơ, sổ sách, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng thực hiện kế hoạch, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế họach, xây dựng qui chế sinh hoạt tổ chuyên môn, thay mặt tổ đề xuất ý kiến…

V. Kiểm tra, đánh giá hoạt động:

Hoạt động của chuyên môn sẽ do BGH phụ trách kiểm tra, đánh giá bằng hai hình thức:

- Trực tiếp tham gia sinh hoạt với tổ; nhóm để có những nhìn nhận trực tiếp, trao đổi trực tiếp về vai trò của tổ trưởng, về nội dung, chất lượng sinh hoạt…

- Gián tiếp thông qua kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách của tổ hoặc thông qua dự giờ các giáo viên trong tổ hoặc thông qua các kênh phản hồi từ học sinh, từ cha mẹ học sinh, từ các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

C.  CÁC QUI ĐỊNH CHUNG VỀ CHUYÊN MÔN

Quy định chung: giáo viên phải học tập, nghiên cứu, nắm vững và thực hiện đúng điều lệ trường phổ thông, các thông tư, văn bản hướng dẫn đánh giá –xếp loại giờ dạy, đánh giá-xếp loại học sinh ... của Ngành quy định.

 1. Nề nếp công tác :

- Lên lớp, đi họp, sinh hoạt … đúng ngày giờ quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý lao động, không vào chậm ra sớm. Không tự ý đổi giờ hoặc tự ý nhờ ng­ười dạy thay nếu không có sự đồng ý của Ban giám hiệu.

- CBGV nghỉ phải làm giấy phép ghi rõ lý do xin nghỉ, ghi rõ các tiết cần dạy thay, xin ý kiến tổ tr­ưởng và trình Lãnh đạo nhà trường quyết định và ghi lên bảng kế hoạch dạy thay (trừ trường hợp đột xuất thì GV cần báo cáo Hiệu trưởng và bổ sung đơn xin phép ngay sau khi đi dạy lại). Chấm công đầy đủ các hoạt động tập thể nh­ư hội họp, chào cờ, mít tinh, các hoạt động tập thể. Nếu xin phép Hiệu trưởng thì Hiệu trưởng phải chuyển giấy phép về Phó Hiệu trưởng để phân công việc dạy tăng thay kịp thời (ngư­ời nghỉ phải đề xuất tr­ước ít nhất 01 ngày tr­ước khi nghỉ). Nếu CBGV đ­ược cấp trên hoặc thủ tr­ưởng điều động đi công tác phải trực tiếp Hiệu tr­ưởng nhận công lệnh và báo cáo việc thực hiện quy trình bố trí dạy thay trong thời gian đi công tác.

- Trong buổi họp, buổi học chính trị, chuyên môn … không nói chuyện, không làm việc riêng và cần ghi chép nội dung họp hoặc học tập cẩn thận.

- Tích cực tham gia góp ý, đề xuất trong quá trình thảo luận, góp ý.

- Vào buổi dạy đầu tuần phải lên lịch báo giảng của tuần (ghi rõ ngày, tháng, tuần).

- Mọi hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường; tất cả các phong trào thi đua do các cấp tổ chức, tất cả GV phải cùng tham gia nhiệt tình, cùng đề xuất những giải pháp thực hiện tốt nhất, không né việc giao hết cho Tổ trưởng hoặc tổ phó chuyên môn.

2. Kiểm tra chấm bài :

- Số lần kiểm tra ít nhất cho từng môn học theo quy định của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo TT30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra định kì theo phân phối chương trình, kiểm tra thường xuyên theo sự thống nhất của tổ.

- Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót cho học sinh; lời phê phải tư vấn được cho HS hướng sửa sai.

- Kết quả học tập của học sinh đ­ược giáo viên cập nhật thường xuyên vào sổ điểm chính và thực hiện đánh giá công bằng, chính xác.

- Học sinh nào không dự được kiểm tra định kì thì giáo viên bố trí cho học sinh kiểm tra bù. Nghiêm cấm việc cấy điểm cho học sinh.

- Kiểm tra vở ghi, vở bài tập để đánh giá đ­ược tinh thần thái độ học tập của học sinh.

- Các tổ chuyên môn phải có kế hoạch xây dựng ngân hàng đề kiểm tra.

3. Dự giờ, thao giảng:

- Bình quân giáo viên dự ít nhất 20 tiết/ năm/1 giáo viên có thâm niên công tác trên 5 năm; 25 tiết/năm/1 giáo viên có thâm niên công tác dưới 3 năm và dự ít nhất 3 khối lớp.

- Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy.

- Mỗi giáo viên phải đ­ược thao giảng (Hội đồng và tổ) ít nhất 4 tiết trong một năm học. Tiết thao giảng tổ hay Hội đồng đều do tổ chuyên môn quy định, có những trường hợp nhà trường quy định, tránh tình trạng để cho giáo viên tự chọn theo sở thích cá nhân. Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm bố trí sao cho có tất cả giáo viên cùng bộ môn trong tổ đ­ược dự để đánh giá.

- Các tiết thao giảng tổ hoặc Hội đồng phải thực hiện dạy những tiết chưa được dạy trên lớp, trừ những tiết dạy lại chuyên đề cấp quận, cấp thành phố.

4. Sáng kiến kinh nghiệm:

- Mỗi ng­ười đều phải luôn luôn đúc rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao hiệu quả giảng dạy và công tác.

- Trong một năm học mỗi giáo viên có một sáng kiến kinh nghiệm, đề tài SKKN được đăng ký với tổ, BGH vào tháng 10 hàng năm.

- Đánh giá SKKN phải theo đúng h­ướng dẫn của nhà trư­ờng và nộp đúng thời gian quy định.

5. Ứng dụng CNTT trong dạy học:

Mỗi GV trực tiếp giảng dạy tuỳ đặc trưng bộ môn và thời gian phù hợp phải lựa chọn bài phù hợp và dạy ít nhất 20 tiết có ứng dụng CNTT/1 năm học. (Đối với nam trên 55 tuổi và nữ trên 50 tuổi, nhà trường khuyến khích thực hiện quy định này). Kế hoạch thực hiện phải đăng ký ngay từ đầu năm học và theo dõi lịch dạy ở bảng phân công; sau mỗi tiết dạy có ứng dụng CNTT thì GV phải ghi lại trong sổ nhật ký phòng máy của nhà trường. GV đăng kí dạy các phòng CNTT, Tiếng Anh, Mĩ thuật phải liên hệ với GV tiếng Anh, cô Hướng để sắp xếp lịch dạy trước 1 buổi. Việc dạy học ứng dụng CNTT được xem là một chỉ tiêu thi đua đánh giá, xếp loại CB-VC hằng năm.

6. Báo cáo chuyên đề:

Hàng năm vào đầu năm học GV đăng ký đề tài báo cáo chuyên đề, đề tài được tổ xem xét, tổ tr­ưởng lựa chọn và tổng hợp đăng ký về Phó hiệu trưởng duyệt.

- Tiêu chuẩn ng­ười báo cáo chuyên đề: phải là GV dạy khá giỏi cấp trường trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục và bồi d­ưỡng HSG, phẩm chất chính trị tốt, có uy tín trong tập thể tổ chuyên môn và nhà trư­ờng.

- Quy trình : GV lập đề cương duyệt qua tổ, nhóm tr­ưởng, hoàn thành và có phê duyệt chính thức của tổ, nhóm tr­ưởng; nội dung đ­ược đánh máy trên giấy A4 nộp cho BGH duyệt trư­ớc khi báo cáo.

 7. Coi, chấm thi học kỳ, ra đề thi:

- Đề cương ôn tập và đề kiểm tra định kì tham khảo, đề kiểm tra chính thức thực hiện theo qui định của TT 30 của BGD. Đề kiểm tra của giáo viên phải nộp về BGH trước 10 ngày để duyệt trước khi nhân bản.

- Gửi về bộ phận chuyên môn theo địa chỉ: giaophamboi761@gmail.com

(Bộ phận chuyên môn không nhận đề qua USB)

- Giáo viên được phân công coi, chấm thi định kì, ra đề thi …  phải chấp hành đúng giờ, ngày theo quyết định; nghiên cứu và học tập quy chế nghiêm túc, góp phần đảm bảo sự nghiêm túc, công bằng, khách quan. Trên cơ sở đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín giáo dục đào tạo của nhà trường.

- Trước giờ kiểm tra định kỳ 15 phút, tất cả GV kể cả GV bộ môn phải tập trung để thông qua Quyết định, rà soát lại đề kiểm tra.

 

Trên đây là phần hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn và quy định chung của nhà trường. Trong những trường hợp cụ thể sẽ có sự bổ sung và hướng dẫn thêm. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí và cộng đồng trách nhiệm; vì tư  cách và uy tín của người giáo viên, mong rằng quý thầy cô giáo trong hội đồng giáo dục cùng hợp tác, xây dựng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường ngày càng đi lên và phát triển bền vững.

                                  

Nơi nhận :                                                                                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG

  -TTCM                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  - Lưu VT, CM./.

 

 

                                                                                                                                  Phạm Huyền Bội Giao

Số lượt xem : 1298