Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 05:11 02/11/2015  

KẾ HOẠCH Tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh- Năm học: 2015-2016

KẾ HOẠCH Tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh Năm học: 2015-2016

  PHÒNG GD &ĐT QUẬN CẨM LỆ                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG DƯ KHƯƠNG                                      Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

                                   

             Số:  … /KH-TH/HDK                                                 Hòa Thọ Đông, ngày 12   tháng 10  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh tại trường TH Hoàng Dư Khương

Năm học: 2015-2016

 

 

            Căn cứ Quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đê án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2020” năm 2014; Căn cứ Kế hoạch số 716/KH-UBND ngày 07/08/2014 Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học của Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 năm 2020” trên bàn quận Cẩm Lệ; Căn cứ công văn số 635/PGDĐT-THCS về việc triển khai Đề án Câu lạc bộ tiếng Anh tại các trường TH, THCS thuôc quận năm học 20152016 của Phòng GD &ĐT Cẩm Lệ ngày 8 tháng 10 năm 2015; trường Tiểu học Hoàng Dư Khương xây dựng Kế hoạch tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh tại trường TH Hoàng Dư Khương năm học 2015- 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục hoàn thiện dần mô hình trường điển hình (TĐH) về đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ.

- Là đơn vị tiên phong, đi đầu trong việc đổi mới về hình thức, nội dung dạy học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa phục vụ dạy-học ngoại ngữ, khai thác hiệu quả các phương tiện, thiết bị hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

            - Học sinh của trường bước đầu tự tin sử dụng tiếng Anh để giao tiếp môi trường thực tế và đạt chuẩn năng lực đầu ra theo quy định của chương trình tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia năm 2020.

            2. Mục tiêu cụ thể

            - Về đội ngũ giáo viên: Năm học 2015-2016, 66.6% giáo viên môn Tiếng Anh của trường đạt chuẩn B2, phấn đấu đến cuối năm 2018, trên 66.6% giáo viên tiếng Anh của trường hoàn thành chuẩn năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014.

- Về học sinh: 100% học sinh các khối lớp 3, 4 và 5 tham gia học chương trình Tiếng Anh thí điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết thúc bậc học, học sinh của trường hoàn thành chương trình và được tham gia đánh giá chuẩn năng lực ngôn ngữ đầu ra theo quy định; phấn đấu trên 80% học sinh tham gia chương trình tiếng Anh thí điểm đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ của cấp học theo quy định của Bộ GD&ĐT;

            - Về cơ sở vật chất: Phấn đấu đến cuối năm 2016, tham mưu các cấp và sử dụng nguồn kinh phí mua sắm đầu tư, trang bị các phương tiện thiết bị phòng học ngoại ngữ thông dụng và xây dựng hoàn thiện phòng học ngoại ngữ chuyên dụng, trang bị các nguồn học liệu, tài liệu, tủ sách tiếng Anh hỗ trợ việc dạy học ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên của nhà trường.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên

- Cán bộ quản lý và giáo viên TĐH được tham dự đầy đủ và nghiêm túc các lớp tập huấn và bồi dưỡng do Sở và Phòng GD&ĐT tổ chức;

- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ do Sở GD&ĐT tổ chức; tham mưu với UBND quận và Phòng GD&ĐT tổ chức cho giáo viên ngoại ngữ giao lưu, tham quan học tập kinh nghiệm của các đơn vị xây dựng điển hình ở các địa phương khác.

            - Vận động đội ngũ giáo viên nhà trường tham gia các lớp học ngoại ngữ nâng cao trình độ sử dụng ngoại ngữ. Xây dựng các môi trường làm việc có sử dụng ngoại ngữ ở cơ quan, nhà trường.

2. Tổ chức các hoạt động cho giáo viên và học sinh

- Chỉ đạo giáo viên tiếng Anh của trường nỗ lực trong hoạt động tự rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phấn đấu đạt chuẩn theo kế hoạch; tích cực tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức và duy trì hiệu quả các hoạt động, tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh như : tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh cho học sinh các khối lớp, thi hát bằng tiếng Anh, hùng biện tiếng Anh, Ngày hội tiếng Anh, các cuộc thi tiếng Anh trên internet, tổ chức hoạt động giao lưu với học sinh các trường khác bằng tiếng Anh.

- Huy động đông đảo học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động tổ chức môi trường sử dụng ngoại ngữ, lôi cuốn học sinh say mê học tập ngoại ngữ một cách tích cực, chủ động.

- Tham mưu với các cấp về đưa giáo viên, tình nguyện viên nước ngoài tham gia vào các hoạt động của nhà trường nhằm tạo cơ hội, điều kiện cho giáo viên, học sinh có môi trường giao tiếp.

            - Bổ sung học liệu, phần mềm dạy và học ngoại ngữ và các trang thiết bị cần thiết phù hợp với điều kiện đã có của nhà trường, đảm bảo phục vụ hiệu quả việc đổi mới toàn diện công tác dạy và học ngoại ngữ của nhà trường.

            3. Hoạt động của nhà trường

3.1 Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên

- Chỉ đạo giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng đề nâng cao trình độ chuyên môn. Vận động giáo viên tiếng Anh tích cực tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh theo kế hoạch của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

            - Tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Trong quá trình giảng dạy, các giáo viên tham gia chương trình thí điểm phải thường xuyên cập nhật, ghi chú những thắc mắc, góp ý về nội dung chương trình để trao đổi, góp ý với các cấp vào cuối học kỳ và cuối năm học.

            - Sinh hoạt chuyên môn tại trường: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kì 2 lần/tháng theo kế hoạch xây dựng đã được Ban giám hiệu nhà trường duyệt. Tổ trưởng bộ môn tổ chức sinh hoạt theo kế hoạch đã xây dựng. Nội dung sinh hoạt có thể tổ chức dự giờ, góp ý và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

            3.2 Tổ chức hoạt động, các câu lạc bộ và dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu

            - Tổ chức hiệu quả các hoạt động, tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ sử dụng ngoại ngữ cho học sinh. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên tiếng Anh chủ động xây dựng kế hoạch và nội dung sinh hoạt cho các câu lạc bộ.

            - Năm học 2015-2016, tổ chức CLB 02 lần/tháng. Giao cho tổ giáo viên tiếng Anh xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt. Kế hoạch tổ chức câu lạc bộ được sự phê duyệt của Ban giám hiệu nhà trường. Nội dung sinh hoạt cho mỗi câu lạc bộ giao cho từng giáo viên phụ trách. Tùy nội dung sinh hoạt từng tháng, các giáo viên linh hoạt trong phân công nhiệm vụ. Cơ bản phân công như sau:

+ Xây dựng nội dung chương trình: Cô Lê Thị Kim Oanh, Cô Đỗ Thị Kiều, Cô Lê Nguyên Thục Anh.

+ Xây dựng ngân hàng trò chơi (Game): Cô Đỗ Thị Kiều, Cô Lê Thị Kim Oanh.

+ Tập bài hát tiếng Anh: Cô Đỗ Thị Kiều, Cô Lê Thị Kim Oanh

- Tháng 11 năm học 2015-2016, nhà trường tổ chức câu lạc bộ với chủ đề: “Family, School and Me” và mời các trường bạn tham dự giao lưu rút kinh nghiệm.

- Tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh cho học sinh các khối lớp 3, 4 và 5: 2-3 lần/ năm..

- Tổ chức Ngày hội tiếng Anh: 02 lần/năm. Trong ngày hội tổ chức thi hùng biện tiếng Anh, thi hát bằng tiếng Anh, thi đố vui, vẽ tranh và miêu tả nội dung bức tranh, nói theo chủ đề,...

- Vận động học sinh có năng khiếu của các khối lớp 3, 4 và 5 tham gia các cuộc thi tiếng Anh trên internet. Giao chỉ tiêu học sinh đạt giải các cuộc thi tiếng Anh trên internet cho giáo viên : 3-5 học sinh/lớp.

- Tổ chức dạy bồi dưỡng cho những học sinh năng khiếu tiếng Anh: 1 buổi/tuần. Phân cho mỗi giáo viên chịu trách nhiệm dạy bồi dưỡng cho một khối lớp.

+ Khối 3: Cô Lê Nguyên Thục Anh

+ Khối 4: Cô Lê Thị Kim Oanh

+ Khối 5: Cô Đỗ Thị Kiều

- Tổ chức cho học sinh có năng khiếu tham gia giao lưu với học sinh các trường khác bằng tiếng Anh: 1 lần/học kì.

            4. Xây dựng nguồn học liệu, tài lỉệu tham khảo, cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học tiếng Anh

            - Có kế hoạch trang bị trang bị bổ sung các trang thiết bị thực sự cần thiết phù hợp với điều kiện nhà trường. Huy động các nguồn kinh phí để hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ của nhà trường.

- Tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả các tài liệu hỗ trợ, xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ; xây dựng mô hình phòng đọc ngoại ngữ; xây dựng tủ sách tiếng Anh, bổ sung tài liệu, sách báo, truyện đọc, phim ảnh bằng tiếng Anh, có nội dung phù hợp để hỗ trợ triển khai các hoạt động xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh trong nhà trường và thu hút giáo viên và học sinh trong việc đọc sách, tài liệu bằng tiếng Anh... góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

            - Ưu tiên bổ sung đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ dạy học ngoại ngữ thông dụng; trang bị phòng học ngoại ngữ chuyên dụng sau khi đã đảm bảo các yêu cầu các thiết bị thông dụng.

            - Làm và sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT: Vận động giáo viên làm và sử dụng đồ dùng phục vụ dạy học. Phấn đấu 50% các tiết dạy tiếng Anh bằng giáo án powerpoint. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án trên phần mềm tương tác Acti Inspire: 2 giáo án/tháng. Vận động soạn giáo án E-learning: 2 -3 tiết/năm học.

IV. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG :

1. Học kì I:

STT

Thời gian tổ chức

Nội dung sinh hoạt

Chủ đề

Giáoviên

phụ trách

1

Tuần 2

tháng 9/ 2015

( Thứ tư)

Xây dựng, triển khai kế hoạch, thông qua chương trình, nội qui CLB.

 

 

2

Tuần 4

tháng 9/ 2015

( Thứ tư)

Giao lưu làm quen. HS chào hỏi và tự giới thiệu với nhau trong nhóm và trong Câu lạc bộ.

 

 

3

Tuần 2

tháng 10/ 2015

( Thứ tư)

HS vẽ tranh và nói về người thân mà mình yêu quý nhất.

 

 

4

Tuần 4

tháng 10/ 2015

( Thứ tư)

Nói về ngôi nhà mơ ước của em.

 

 

5

Tuần 2

tháng 11/ 2015

( Thứ tư)

Thảo luận nói về ngày Tết ở ViệtNam, về các món ăn truyền thống trong ngày Tết.

 

 

6

Tuần 4

tháng 11/ 2015

( Thứ tư)

Nói về thức ăn và thức uống mà em yêu thích.

 

 

7

Tuần 2

tháng 12/ 2015

( Thứ tư)

-Nói về các lễ hội tại Đà Nẵng

-Thảo luận về các đồ chơi mà học sinh thích và cách bảo quản đồ chơi.

 

 

8

Tuần 4

tháng 12/ 2015

( Thứ tư)

Thảo luận về những thú cưng thường được nuôi trong nhà và nói về con vật mà em yêu quý nhất.

 

 

 

2. Học kì II:

 

STT

Thời gian tổ chức

Nội dung sinh hoạt

Chủ đề

Giáoviên

phụ trách

1

Tuần 2

Tháng 1/ 2016

( Thứ tư)

Thảo luận về phương pháp học Tiếng Anh

 

BGH + Tổ Tiếng Anh

2

Tuần 4

tháng 1/ 2016

( Thứ tư)

Thảo luận và nói về các môn thể thao và trò chơi mà em biết và ích lợi của chúng.

Greeting

(K3,4,5)

Kiều + Oanh + Niệm

3

Tuần 2

tháng 1/ 2016

( Thứ tư)

Thảo luận nói về các hoạt động thường làm vào giờ rỗi.

My family

(K4)

Kiều + Oanh

+ Niệm

4

Tuần 2

 tháng 2/ 2015

( Thứ tư)

Thảo luận, nói về trường học và ước mơ của em được học ở ngôi trường như thế nào?

My house

(K3)

Kiều + Oanh

+ Niệm

5

Tuần 4

tháng 2/ 2015

( Thứ tư)

Thảo luận và nói về sở thích của mình

Tet holiday in Viet Nam (K5)

Kiều + Oanh

+ Niệm

6

Tuần 2

tháng 3/ 2015

( Thứ tư)

Thảo luận về các tai nạn thương tích thường gặp ở trường học và cách phòng tránh.

Food and drink (K4)

Kiều + Oanh

+ Niệm

7

Tuần 4

tháng 3/ 2015

( Thứ tư)

Nói về các câu chuyện và nhân vật trong truyện em yêu thích nhất.

Festival

(K4,5)

Kiều + Oanh + Niệm

8

Tuần 2

tháng 4/ 2015

( Thứ tư)

Thảo luận về sức khỏe và lời khuyên cho bệnh nhân.

My pets

(K3)

Kiều + Oanh

+ Anh

9

Tuần 4

tháng 4/ 2015

( Thứ tư)

Thảo luận về sự khác biệt giữa cuộc sống ở thành phố và nông thôn

Country & city life

(K5)

Kiều + Oanh

+ Anh

10

Tuần 2

5/ 2015

( Thứ tư)

Nhận biết và nói về các biển báo giao thông.

Road signs (K5)

Kiều + Oanh

+ Anh

11

Tuần 4

5/ 2015

( Thứ tư)

Thảo luận về các đồ chơi mà học sinh thích và cách bảo quản đồ chơi.

My toys

(K3)

Kiều + Oanh

+ Anh

 

V. Dự kiến kết quả đạt được:

Học sinh có kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng ứng xử hợp lí với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm; có tinh thần đoàn kết và tự tin khi giao tiếp bằng Tiếng Anh.

 

            Trên đây là kế hoạch Kế hoạch Triển khai thực hiện việc tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh trên địa bàn quận Cẩm Lệ của trường TH Hoàng Dư Khương năm học 2015-2016. Đề nghị các giáo viên dạy tiếng Anh thực hiện nghiêm túc./.

 

  Nơi nhận:

- Bộ phận TH;THCS;     

- GV tiếng Anh;                                                                              

- Lưu:CM,VT./.

 

                 DUYỆT                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     CỦA HIỆU TRƯỞNG                 

 

 

 

         Nguyễn Thị Thu Nhi                   Phạm Huyền Bội Giao

Số lượt xem : 3999