Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 05:02 02/11/2015  

KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015

KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015

    PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẨM LỆ                                   CỘNG    HÒA  Xà   HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

   TRƯỜNG TH HOÀNG DƯ KHƯỜNG                                             Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: …. /KH-HDK                                                 Hòa Thọ Đông,  ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015

 

Thực hiện Kế hoạch số 597/KH-PGD ĐT Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Phòng GD & ĐT quận Cẩm Lệ, bộ phận chuyên môn phối hợp với Ban hoạt động ngoài giờ xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015 và triển khai thực hiện như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

-     Nâng cao nhận thức của CB-GV và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng  của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mọi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

-     Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

-     Đổi mới và nâng cao hiệu quả của thư viện nhà trường.

         2. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời:

         - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Hiệu trưởng

         - Phó ban: Bà Phạm Huyền Bội Giao – Phó Hiệu trưởng

          - Ủy viên:     + Thầy Đào Quang Nho – Tổng phụ trách

+ Cô Nguyễn Thị Mai – Cán bộ thư viện

+ 5 TTCM và 5 TPCM

          3. Chủ đề:

                   “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”

          4. Thời gian và địa điểm tổ chức:  

-  Thời gian: Sáng thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2015, tổ chức trong 01 tiết chào cờ.

- Địa điểm: Sân trường

          5. Các hoạt động tổ chức:

          - Treo băng rôn trước cổng trường với chủ đề:

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”

-                         Vận động học sinh ủng hộ sách góp phần làm phong phú thêm tủ sách cho thư viện. 

-                         Tuyên truyền, vận động học sinh thường xuyên đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc.  

-                         Khai thác hiệu quả hoạt động của thư viện tiên tiến. Chỉ đạo cán bộ thư viện, cộng tác viên thư viện thường xuyên thay đổi sách tại các tủ sách lưu động, tủ sách Kim Đồng tại các lớp tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội được đọc nhiều quyển sách hay.

-                         Giao việc mượn và bảo quản sách cho giáo viên và học sinh.

-                         Hằng năm, Ban HĐNG tổ chức nghiêm túc và hiệu quả Ngày hội đọc. Trong Ngày hội đọc, tổ chức nhiều hoạt động như: Thi giới thiệu về sách, thi kể chuyện theo sách,…

-                         Hằng tháng, cán bộ thư viện tổ chức giới thiệu sách dưới cờ theo chủ điểm.

                                         v                                r                                         r

-     Trao đổi và vận động phụ huynh cùng tham gia đọc sách với con em.

-     Tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức cho học sinh tham quan Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng.  

           6. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên:

           - Trưởng ban: Theo dõi, giám sát việc thực hiện của các thành viên.

           - Phó ban: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

           - Các ủy viên: Vận động học sinh quyên góp sách ửng hộ thư viện, giám sát việc đọc và giữu sách của học sinh.

           Trên đây là Kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015 của nhà trường. Trong những trường hợp cụ thể sẽ có bổ sung và hướng dẫn thêm. Đề nghị quý thầy cô giáo trong sư phạm cùng hợp tác, góp phần nâng cao nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách cho các em học sinh, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng./.

Nơi nhận :                                                                                                                KT.HIỆU TRƯỞNG

   - TTCM, TV, TPT;                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  - Lưu VT, CM./.

 

                                                                                                                                 Phạm Huyền Bội Giao

 

Số lượt xem : 783