Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 05:08 02/11/2015  

KẾ HOẠCH “TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH “TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

PHÒNG GD&ĐT CẨM LỆ                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG DƯ KHƯƠNG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       

 

 

         Số:……./TH/HDK                                                       Hòa Thọ Đông, ngày  15  tháng 9   năm 2015

 

KẾ HOẠCH  

“TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG” CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2015-2016

 

Thực hiện theo công văn số 515/PGDĐT-CL ngày  01/ 9 /2015 Hướng dẫn tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2015-2016 của PGD&ĐT Cẩm Lệ, Ban hoạt động ngoài giờ phối hợp với giáo viên Thể dục trường TH Hoàng Dư Khương xây dựng Kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường năm học 2015-2016 như sau:

I. Mục đích- Yêu cầu:

 1. Mục đích:

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên và tập luyện thi đấu các môn thể thao nhằm nâng cao thể lực và thể chất phục vụ tốt nhiệm vụ học tập đồng thời phát triển và tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc tập luyện thân thể tham gia HKPĐ các cấp.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện thân thể, góp phần dạy tốt họ tốt tiến đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016 mà nhà trường và ngành giáo dục đề ra. Đánh giá công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức HKPĐ bằng các hoạt động phong phú và đa dạng để học sinh tham gia Hội Khoẻ Phù Đổng cấp trường trở thành cuộc vận động lớn về công tác giáo dục thể chất, thật sự là ngày Hội văn hoá thể thao thu hút đông đảo học sinh tham gia.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần tham dự:

    1. Thời gian:

- Lễ khai mạc: 7h30 ngày 12 tháng 10 năm 2015.

- Các bộ môn thi đấu sẽ thi theo lịch cụ thể.(có lịch đính kèm)

    2. Địa điểm: Tại nhà đa năng.

    3. Thành phần tham dự:

          - Ban giám hiệu nhà trường

          - Ban HĐNG

          - Tổng phụ trách đội

          - Giáo viên chủ nhiệm

          - Giáo viên dạy Thể dục

          - Vận động viên, học sinh toàn trường.                  

III. Nội dung thi đấu:  gồm có tất cả 6 môn:

Cầu lông, Bóng đá mi ni 5 người (Nam), Đá cầu, Bóng bàn,  Bơi lội, Cờ vua.

IV. Đối tượng tham gia dự thi:

-         Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 và khi tham gia dự thi phải có danh sách đăng ký cụ thể cho từng môn.

-         Học sinh tiểu học có độ tuổi sinh  từ năm 2005.

-         Học lực: Đạt trở lên

-         Hạnh kiểm: Đạt trở lên

III. Lịch thi đấu các môn:

Tất cả các môn thi đấu bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2015 đến khi kết thúc.

   STT

Nội dung thi đấu

Thời gian

Địa điểm

Trọng tài

1

Cầu lông , đá cầu

14h00 ngày 14/10/2015

Nhà đa năng

Thầy Tiến ,T.Dũng   

2

Bóng bàn , Cờ vua

7h30 ngày 17/10/2015

Nhà đa năng

T.Tiến , T.Dũng

3

Bóng đá  

14h00 ngày 21/10/2015

Nhà đa năng

T.Tiến,  T.Dũng

4

Bơi lội

7h 30 ngày

24/10/2015

Bể bơi QK 5

Thầy Tiến

IV. Công tác tổ chức nhân sự:

Có quyết định thành Ban tổ chức HKPĐ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban.

V.Khen thưởng, kỷ luật :

      1. Khen thưởng: Ban tổ chức chỉ tặng giấy khen và trao giải nhất, nhì ,ba theo khối cho tất cả các môn vào cuối năm học.

      2. Kỷ luật: Ban tổ chức giải xử lý khi vận động viên không thực hiện đúng theo quy định chung đã đề ra:

  - Không được tham gia thi đấu

  - Đang thi đấu mà bị phát hiện sẽ mất quyền thi đấu.

  - Hủy thành tích của cá nhân.

VI. Một số quy đinh thêm:

       -  Vận động viên tham gia thi đấu phải đăng ký trước ngày 8/10/15.

       - Một vận động viên tham gia đăng ký không quá 2 môn, mỗi môn một lớp đăng ký 3 vđv nam và 3 vđv nữ (Riêng môn Bóng đá và bơi lội tuyển chọn).

       -   Tất cả môn thi đấu đều được áp dụng theo luật thể thao hiện hành và thi đấu theo phương thức loại trực tiếp.

       - Các môn thi đấu không giới hạn về thời gian .

Trên đây là kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường với một số nội dung thi đấu cụ thể năm học 2015-2016.

Nơi nhận :                                                         Người lập                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

   - TTCM, TPT                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  - Lưu VT, CM./.

 

 

 

                                                                          Lê văn Tiến                                          Phạm Huyền Bội Giao

Số lượt xem : 808