Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 04:20 02/11/2015  

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2015-2016

   PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẨM LỆ                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG DƯ KHƯƠNG                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                               

                     Số: KH-HDK                                                    Hoà Thọ Đông, ngày      tháng      năm 2015

 

                        KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

        Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Hoàng Dư Khương về việc xây dựng kế hoạch phòng chống TNTT trong các đơn vị trường học. Bộ phận hoạt động ngoài giờ trường TH Hoàng Dư Khương xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho GV và HS cụ thể như sau:

1. Mục đích: Nhằm nâng cao phòng chống tai nạn thương tích, giảm tỉ lệ thương tích trong nhà trường. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về phòng chống TNTT cho GV và HS để 100% CBGV và HS nhận biết được mức nguy hiểm và có biện pháp phòng chống TNTT.

2. Biện pháp thực hiện:

- Tham mưu và tăng cường sự lãnh đạo của ban giám hiệu nhà trường, các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống TNTT.

- Thành lập đội phòng chống TNTT cho HS, cho GV và có kế hoạch cụ thể hoạt động.

- Thường xuyên tập huấn và giám sát công tác phòng chống TNTT.

- Đưa chỉ tiêu phòng chống TNTT vào chỉ tiêu thi đua của các lớp và GV.

- Theo dõi và khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể đã có những hoạt động tích cực trong việc thực hiện công tác phòng chống TNTT.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Đối với công tác tham mưu:

- Tham mưu với ban giám hiệu nhà trường và các ban ngành trong nhà trường thành lập đội phòng chống TNTT (thành phần: Trưỏng ban hoạt động ngoài giờ làm trưởng ban, TPT đội, chủ tịch CĐ, y tế học đường làm phó ban, GVCN, GV bộ môn làm Uỷ viên).

- Lên kế hoạch cụ thể cho việc hoạt động.

- Lập kinh phí để tập huấn và khen thưởng.

b. Tổ chức thực hiện:

- Thành lập đội phòng chống TNTT trong HS (mỗi lớp 2 em).

- Lên kế hoạch tập huấn mỗi tháng 1 lần cho đội phòng chống TNTT.

- Kiểm tra lại toàn bộ những tiêu chí về sân trường và cổng trường.

- Kiểm tra lại các lớp học để đảm bảo an toàn trong quá trình học sinh học tại lớp.

- Lên kế hoạch kiểm tra lại ban công, hành lang, cầu thang, sân trường để tránh nguy hiểm trong quá trình HS vui chơi.

- Truyền thông về phòng chống TNTT để góp phần nâng cao kiến thức và kĩ năng về phòng chống TNTT cho HS và GV.   

- Theo dõi, ghi chép và xử lý các trường hợp TNTT xảy ra trong trường.

- Lồng ghép chương trình phòng chống TNTT và các tiết dạy học nội khoá và ngoại khoá nhằm nâng cao kiến thức phòng chống TNTT cho HS.

- Hướng dẫn cho Hs và Gv biết có 5 loại thương tích thường gặp.

- Có bản tin và góc truyền thông TNTT trong nhà trường.

- Tổ chức các cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức phòng chống TNTT cho giáo viên và học sinh.

- Phổ biến về việc thực hiện bản kiểm trường học an toàn và có kế hoạch khắc phục cho HS và GV.

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo an toàn, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho HS.

- Thường xuyên kiểm tra việc phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

Trên đây là kế hoạch PCTNTT năm học 2015- 2016 của trường TH Hoàng Dư Khương, đề nghị các cá nhân, bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

     

Nơi nhận:                                                                                                                   TRƯỞNG BAN HĐNG

- TPT;

- CBNha;

- TTCM.

 

                                                                                                                                     Phạm Huyền Bội Giao

Số lượt xem : 1253