Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Hoạt động dạy và học

Cập nhật lúc : 03:34 02/11/2015  

Kế hoạch dạy học năm học 2015-2016

Kế hoạch dạy học năm học 2015-2016

         PHÒNG GD-ĐT CẨM LỆ                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG DƯ KHƯƠNG                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số :     / TH- HDK                                                  Hòa Thọ Đông , ngày 10  tháng  9 năm 2015

                 

KẾ HOẠCH DẠY VÀ  HỌC

NĂM HỌC 2015-2016

 

          Căn cứ công văn số 530/PGDĐT-TH của Phòng GD&ĐT Quận Cẩm Lệ ngày 7 tháng 9 năm 2015 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm  học 2015-2016 cấp Tiểu học ;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường TH Hoàng Dư Khương, bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch dạy và học năm học 2015-2016 như sau:

A/ Nhiệm vụ chung:

          1. Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, đánh giá học sinh tiểu  học theo thông tư 30; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng  sống; thực hiện nghiêm túc đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện nghiêm trúc Thông tư 30 về đánh giá HS Tiểu học; tăng cường các biện pháp để đảm bảo không có học sinh bỏ học, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém; triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình thí điểm.

2. Đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo, bồi dưỡng đội ngũ. Phát huy vai trò của tổ chuyên môn. Khuyến khích sự sang tạo của đội ngũ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thong tin trong quản lí và dạy học.

3. Có biện pháp duy trì, củng cố và nâng cao chất  lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. 

          4. Tăng  cường  công  tác quản  lí  học  sinh, giáo dục pháp  luật,  ý  thức  chấp  hành pháp luật, giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo  lực,  tệ nạn xã hội; giáo dục văn hóa,  tư  tưởng; giáo dục  thể chất và y  tế trường học; giáo dục phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh;  tăng cường cơ hội  tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em khuyết tật.

5. Đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng giáo viên, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học. Tổ chức nghiên cứ và học tập các mô hình 

B/ Nhiệm vụ cụ thể:

I. Thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học

1. Thực hiện chương trình giáo dục:

 1.1 Công tác chỉ đạo:

a) Chỉ đạo giáo viên: Thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 5/5/2006; thực hiện nghiêm túc điều chỉnh nội dung dạy học (theo điều chỉnh gửi về Phòng GD&ĐT Cẩm Lệ năm học 2012-2013); thực hiện một cách linh hoạt tài liệu Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; công văn số 7975/BGD ĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với tình hình học sinh và điều kiện nhà trường.

          - Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp: bảo vệ môi trường; PCTNTT; sử dụng NLTK&HQ; kĩ năng sống; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo; quyền và bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống rủi ro thiên tai; phòng chống HIV/ADIS,…)

          - Chỉ đạo giáo viên Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục và Ban GDNGLL tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với tình hình nhà trường, của địa phương. Các giáo viên giảng dạy lưu ý rèn kĩ năng thực hành vận dụng cho học sinh, giảm các yêu cầu về kĩ năng mang tính chuyên nghiệp; tổ chức đánh giá học sinh theo hướng thiết thực, gọn nhẹ, động viên khuyến khích.

- Củng cố vững chắc nội dung,chương trình giảng dạy các lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng và điều chỉnh nội dung dạy học. Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt chương trình dạy học do BGD quy định, thống nhất các qui định đối với học sinh về cách trình bày vở. Thực hiện thống nhất qui trình dạy học sao cho việc lên lớp của giáo viên diễn ra “nhẹ nhàng, tự nhiên và có hiệu quả”. Tăng cường những tiết dạy ngoài trời, tiết dạy hai trong một, ba trong một.

          - Thực hiện tốt việc giảng dạy chương trình buổi thứ 2 theo hướng dẫn công văn số 7632/ BGD-ĐT-GDTH ngày 29/8/2005 của Bộ GD-ĐT và công văn 1752/GD & ĐT ngày 16/9/2005 của Sở GD&ĐT.

- Soạn giảng, ứng dụng CNTT: giáo án điện tử ít nhất 4 tiết/tháng/1 giáo viên trong đó tuyên dương các tiết dạy soạn bằng phần mềm Acti Inspire.(riêng giáo viên lớn tuổi 1 tiết GAĐT/1tháng/1 giáo viên).

- Tổ chức dạy môn Tiếng Anh, Tin học cho các khối lớp 3-5, dạy bồi dưỡng các lớp năng khiếu: Âm nhạc, Mĩ thuật, TDTT, Tiếng Anh, Tin học, Toán, Tiếng Việt.

          - Thực hiện dạy chương trình giáo dục ATGT từ lớp 1-5, lồng ghép chống tệ nạn xã hội- ma tuý, giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống TNTT đối với trẻ em, giáo dục Lịch sử, Địa lý địa phương, dạy các tiết Đạo đức địa phương bao gồm các nội dung: quyền trẻ em, an toàn giao thông, kỹ năng sống.

          - Nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi.

          - Quan tâm chất lượng đại trà và đầu tư chất lượng mũi nhọn. Xây dựng chương trình BDHSG các lớp từ lớp 3 đến lớp 5.

          -Bồi dưỡng các chuyên đề chuyên môn theo kế hoạch. Sau thao giảng, tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm. Tham mưu với PGD kế hoạch tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn để học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ gồm những nội dung: Tổ chức Trung thu cho HS, tuyên truyền ATGT, giới thiệu sách, đố vui để học, ATGT, Kể chuyện về tấm gương Bác Hồ, thi vẽ tranh, báo chí, trò chơi dân gian. Tổ chức HS xem phim, đọc sách, ngày Hội tuổi thơ, tham quan. Phân công giáo viên phụ trách các Câu lạc bộ năng khiếu tổ chức hoạt động cho học sinh giao lưu, tạo điều kiện để các em phát triển năng khiếu, sở trường của mình. Tạo điều kiện để nhiều học sinh được tham gia vào các CLB năng khiếu.

          - Kiểm tra toàn diện, thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo, kiểm tra chuyên đề các môn học, kiểm tra việc giảng dạy theo kế hoạch, tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm. Tăng cường kiểm tra việc soạn giảng của giáo viên. Khảo sát đột xuất chất lượng học sinh ở các khối lớp và đề ra biện pháp chỉ đạo.

          - Lập TKB, thống nhất chương trình dạy buổi thứ 2 của các lớp dạy 2b/ngày theo các công văn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT.

          - Chỉ đạo nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng. BGH tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn các khối.

          - Phát huy triệt để việc sử dụng ĐDDH đã có trong giờ dạy. Tăng cường bổ sung ĐDDH. Tổ chức thi làm và sử dụng ĐDDH trong đội ngũ giáo viên: 1 sản phẩm có chất lượng/GV/HK.

          - Tăng cường công tác kiểm tra việc đánh giá HS học sinh theo Thông tư 30 của BGD&ĐT.

          - Tổ chức tốt phong trào “Rèn chữ - Giữ vở”.

          - Tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy chương trình, bàn biện pháp nâng cao chất lượng các khối lớp vào cuối HKI và cuối năm.

III/ Biện pháp:

1/ Trường:

          Triển khai đầy đủ kịp thời những văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng GD-ĐT và của nhà trường.

    a. Phát động các phong trào:

          - Tham gia tích cực Hội thi bài giảng e-learning do Phòng và Sở Giáo dục tổ chức: 05/05 tổ chuyên môn có sản phẩm dự thi, 01 sản phẩm gồm 03 bài giảng e-learning thuộc 01 bộ môn tham dự Hội thi.

          - Soạn giảng theo tinh thần chỉ đạo của chuẩn kiến thức kĩ năng của BGD&ĐT, điều chỉnh nội dung dạy học.

          - Soạn giảng giáo án điện tử bằng các phần mềm Power Point, Violet, Acti Inspire... trong các khối lớp.

          - Dạy tốt, học tốt các môn học, chương trình GDATGT, dạy lồng ghép VSMT, BVMT,  phòng chống TNTT, phòng chống ma tuý, trường học an toàn, sử dụng tiết kiệm năng lượng.

          - Rèn chữ giữ vở cá nhân và tập thể.

          - Thi vẽ tranh, Kể chuyện đạo đức, HSG, VSCĐ, văn nghệ, báo chí, trò chơi dân gian...

          - Làm và sử dụng ĐDDH có hiệu quả trong các tiết dạy.

          - Thực hiện tốt những nội dung chương trình hoạt động ngoài giờ theo tinh thần chỉ đạo công văn 7632/BGD&ĐT.

          - Nhân điển hình giáo viên giỏi, CS TĐ cấp cơ sở. Viết và áp dụng SKKN.

    b. Tổ chức thao giảng chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng dạy- học,

    c. Xây dựng củng cố nề nếp học tập:

          - GVCN xây dựng kế hoạch kiểm tra vở sạch chữ đẹp hàng tháng.

          - Xây dựng kế hoạch phụ đạo HS yếu và BDHSG.

          - Bồi dưỡng và phát huy vai trò tổ trưởng chuyên môn.

          - Kiểm tra tất cả các hoạt động và báo cáo đúng thời gian qui định.

          - Thực hiện tốt việc thay đổi cán sự lớp theo qui định.

          - Xây dựng kế hoạch sinh hoạt ngoại khoá.

          - Sơ kết, tổng kết kịp thời.

          - Tổ chức ra đề thi khảo sát thường xuyên các khối.

          - Xây dựng tinh thần tự học và tự quản trong học sinh và giáo viên.

2/ Tổ chuyên môn:

          - Tiếp tục bồi dưỡng GV về đánh giá HS theo Thông tư 30 của Bộ giáo dục

          - Xây dựng cụ thể chương trình nội dung ôn luyện buổi thứ 2, chương trình họp tổ trong suốt năm học.

          - Tiếp tục củng cố giảng dạy chương trình dạy 2 buổi/ngày ở tất cả các lớp.

          - Tổ chức đầy đủ các chuyên đề theo qui định và trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình giảng dạy của mỗi giáo viên và trong  các tạp chí giáo dục.

          - Lập nội dung và thống nhất chương trình sinh hoạt cuối tuần, hoạt động tập thể.

          - Dựa vào chất lượng đầu năm, giáo viên phân loại HS, xây dựng kế hoạch phụ đạo HS yếu và BDHS giỏi. Thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn theo chỉ tiêu 2lần/tháng, có nội dung phong phú, chất lượng.

          - Tổ chức dố vui để học theo khối dưới hình thức các Câu lạc bộ em yêu Tiếng Việt, Toán. Thi làm ĐDDH trong giáo viên và các tổ chuyên môn, thi kể chuyện đạo đức về tấm gương Bác Hồ, Mĩ thuật, văn nghệ, báo chí. Có kế hoạch thực hiện tốt các phong trào thi đua.

          - Dự giờ thao giảng đúng chỉ tiêu nhà trường đề ra 2tiết/tháng. Đăng ký dạy tốt, học tốt, soạn giáo án tốt, xây dựng thư viện giáo án điện tử, thao giảng dự giờ rút kinh nghiệm.

          - Xây dựng chương trình, kế hoạch BDHSG từ lớp 3-5, phụ đạo HS yếu, lập hồ sơ theo dõi học sinh khuyết tật để có biện pháp nâng cao chất lượng kịp thời. Hằng tháng, tổ chuyên môn ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng HS đại trà, riêng các khối 3- 5 ra đề khảo sát HSG.

          - Tổ chức kiểm tra đột xuất định kỳ, khảo sát chất lượng học sinh đột xuất có đánh giá rút kinh nghiệm.

          - Kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình buổi thứ 2, HSSS, Điều lệ trường TH 2007, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giáo viên, đánh giá HS theo TT 30 và xếp loại VSCĐ theo công văn 1386/GD&ĐT.

3/ Giáo viên

           - Đầy đủ HSSS cá nhân và trình bày sạch đẹp. Thực hiện soạn giảng giáo án điện tư ít nhất 1 tiết/tuần/1 giáo viên, giáo án vi tính (nếu có điều kiện). Soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng và điều chỉnh nội dung dạy học, dạy học và giáo dục trẻ khuyết tật hoà nhập, tích hợp bảo vệ môi trường, PCTNTT, các bệnh học đường, SDNLTK&HQ.... vào trong bài học.

          - Trường được chọn thí điểm triển khai phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” vào trong soạn giảng. Chỉ đạo 100% GV áp dụng phương pháp dạy học này đối với môn Khoa học và TNXH. Năm học 2015-2016, yêu càu mỗi giáo viên áp dụng giảng dạy 4 tiết/năm học.

          - Áp dụng mô hình trường học mới VNEN trong tổ chức Hội đồng tự quản và trang trí lớp học góp phần phát huy tích cực của học sinh.

          - Thực hiện giảng dạy theo phương pháp mới trên cơ sở: nắm vững nội dung SGK, nội dung giảm tải, yêu cầu kiến thức kĩ năng từng môn. Nghiên cứu áp dụng những phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu đổi mới của sách và thực tế HS từng lớp.

          - Quán triệt thực hiện nghiêm túc việc đánh giá HS theo TT 30.

          - Đăng kí danh hiệu thi đua, dạy tốt, dự giờ đúng chỉ tiêu.

          - Đối với phân môn Tiếng Việt, tuần ôn tập GKI, GKII, GV linh động đôn bài để dạy, 02 tuần ôn tập sẽ sử dụng cho việc ôn tạp và kiểm tra HKI và cuối năm. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập kiểm tra HKI và cuối năm và tổ chức ôn tập nghiêm túc, chu đáo, tạo điều kiện để 100% HS và nhất là đối tượng HS yếu, HSKT có cơ hội được đạt kết quả tốt. Soạn giảng đúng phân phối chương trình, thể hiện phương pháp tích cực hoá hoạt động học tập của HS.

          - Hướng dẫn HS phương pháp tự học, thường xuyên kiểm tra việc giữ vở rèn chữ và đánh giá xếp loại hàng tháng. 

          - Lên lớp có ĐDDH, không dạy chay, phát huy kênh hình trong sách.

          - Giảng dạy chương trình ATGT, lồng ghép chương trình phòng chống ma tuý, TNXH, VSMT, phòng chống TNTT, sử dụng NLTK&HQ.

          - Tham gia các hội thi: Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT, Chúng em với ATGT, bài giảng điện tử e-learning, thi HSG, Tin học trẻ,  Kể chuyện về tấm gương Bác Hồ, đố vui để học, báo chí, văn nghệ, giải Toán qua mạng, Olympic Tiếng Anh, văn nghệ, ...

          - Kiểm tra, đánh giá HS thường xuyên, nghiêm túc để động viên, khuyến khích  HS kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các giáo viên bộ môn, phụ huynh trong việc đánh giá HS theo TT 30.

          - Giáo viên có kế hoạch thăm gia đình học sinh, theo dõi việc học tập của HS và kịp thời có biện pháp phụ đạo HS yếu, BDHSG. Bài soạn ở buổi thứ hai thể hiện phân hóa đối tượng HS. Đặc biệt chú ý đối tượng học sinh giỏi, yếu, khuyết tật. Có cách đánh giá phù hợp đối với HSKT, học sinh khó khăn. Lưu ý: Đối tượng này chỉ cần đạt những kiến thức, kĩ năng cơ bản.

           - Viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. Đăng kí các danh hiệu thi đua.

*Đối với lớp học 2b/ngày:

           Giáo viên soạn nội dung giảng dạy buổi thứ 2 phải đảm bảo nội dung củng cố kiến thức và rèn kĩ năng những bài đã học buổi thứ nhất, giải quyết những bài tập ở nhà tại lớp. Giảm việc ra bài thêm về nhà cho HS. Phân loại đối tượng học sinh để có phương pháp dạy phù hợp.

*Đối với giáo viên dạy bán trú: Ngoài những yêu cầu như giáo viên dạy 2b/ngày, giáo viên cần làm tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho các em.

* Dạy học tiếng Hàn: Thực hiện giảng dạy thí điểm tại trường theo đề án của quận Cẩm Lệ

          - Tổ chức cho 100% HS lớp 5/1 được học 02 tiết/tuần váo sáng thứ 5 theo TKB.

          - Tài liệu giảng dạy: Tài liệu giảng dạy được Bộ GD &ĐT thẩm định và nhân bản đến 100% HS lớp 5/1.

         

 

Trên đây là kế hoạch dạy học năm học 2015-2016. Đề nghị các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:                                                      

- TCM;                                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT, CM./.                                                                      Phó Hiệu trưởng                 

              

 

                                                                                                                    Phạm Huyền Bội Giao        

Số lượt xem : 1936