Ban Giám hiệu - Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương

Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 03:29 31/10/2017  

Phó Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Đặng Thị Kim Chi
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng phụ trách Chuyên môn
Email:  

dangkimchi1978@gmail.com

Điện thoại:  0919788181
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

Phụ trách chuyên môn, thi đua toàn trường; phụ trách các hoạt động về THTT-HSTC; xã hội hóa giáo dục; phụ trách phòng bộ môn Tiếng Anh, Tin học; tham gia quản lý bán trú khối 3,4 và thực hiện một số công tác khác khi được hiệu trưởng phân công. Thực hiện nội dung bổ sung kiểm định chất lượng của trường. 

 

Số lượt xem : 436

Các tin khác