Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 03:29 31/10/2017  

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

Họ và tên:  Ngô Thị Bich Đào
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng phụ trách Chuyên môn
Email:  

@gmail.com

Điện thoại: 0905 688 975
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

Chỉ đạo chuyên môn toàn trường, chịu trách nhiệm chính ra đề thi 5 khối lớp, phụ trách chuyên môn khối 1,4,5; phụ trahc sthi đua toàn trường; phụ trách công tác phổ cập; Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ nhà trường; Chỉ đạo hoạt động phòng Tin học, phòng Tiếng Anh, nhà đa năng; Tham gia quản lý bán trú và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công. Thực hiện công tác kiểm đinh trong nhà trường.

 

Số lượt xem : 1212

Các tin khác